Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

Y TÎM

Academyddion, Ymchwilwyr ac Arbenigwyr Technegol

Alan Mumby

Darlithydd – IIM

Graham Howe

Prif Gymrawd Ymchwil (I4.0)

David Jones

Darlithydd – D4.0

Jaymie Phillips

Darlithydd – I4.0

Will Lennard

Rheolwr Gweithgynhyrchu Uwch

Lloyd Stoker

Cyfarwyddwr Technegol

Luca Pagano

Uwch Swyddog Ymchwil

Lisa Lucas

Uwch Swyddog Ymchwil

Dr Akash Gupta (PhD)

Swyddog Ymchwil

Cymorth i Fusnesau a Myfyrwyr

Lucy Beddall

Swyddog Marchnata’r Prosiect

Amanda Hughes

Prif Swyddog Prosiect

Neil Cunningham

Prif Swyddog Prosiect

Dysgu Digidol a Chefnogaeth TG

Mike Swanson

Rheolwr Dysgu Digidol

Glyn Jenkins

Dylunydd Addysgol

Cyllid a Chydymffurfiaeth

Maruf Ali

Uwch Swyddog Prosiect – ESF (Cyllid a Chydymffurfiaeth

Gillian Williams

Uwch Swyddog Prosiect ADE (Cyllid a Chydymffurfiaeth)