Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

Y TÎM

Academyddion, Ymchwilwyr ac Arbenigwyr Technegol

Graham Howe

Pennaeth Gweithredol MADE Cymru

Mahesh Kannath

Darlithydd D4.0

Alan Mumby

Darlithydd – IIM

Jaymie Phillips

Darlithydd – I4.0

David Jones

Darlithydd – D4.0

Will Lennard

Rheolwr Gweithgynhyrchu Uwch

Lloyd Stoker

Cyfarwyddwr Technegol

Luca Pagano

Uwch Swyddog Ymchwil

Dr Akash Gupta (PhD)

Uwch Swyddog Ymchwil

Andrew Killen

Cydymaith Ymchwil

Dr. M. Nauman Jalil

Cydymaith Ymchwil

Cymorth i Fusnesau a Myfyrwyr

Lisa Lucas

Rheolwr Perthynas Ddiwydiannol

Amanda Hayden

Prif Swyddog Prosiect

Ashley Pullen

Uwch Gydlynydd Prosiect

Neil Cunningham

Prif Swyddog Prosiect

Lucy Beddall

Swyddog Marchnata’r Prosiect

Dysgu Digidol a Chefnogaeth TG

Mike Swanson

Rheolwr Dysgu Digidol

Glyn Jenkins

Dylunydd Addysgol

Cyllid a Chydymffurfiaeth

Gillian Williams

Uwch Swyddog Prosiect ADE (Cyllid a Chydymffurfiaeth)