Gwyliwch recordiad ein gweminar Intrapreneuriaeth gyda Jessica Leigh Jones

Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

Fel yr addawyd, dyma recordiad Zoom o weminar yr wythnos diwethaf ‘Intrapreneuriaeth: Oes newydd ar gyfer arloesi gyda Jessica Leigh Jones MBE’.

Edrychodd y weminar fywiog hon ar sut mae sefydliadau’n ail-greu sut maen nhw’n strwythuro eu hunain a sut maen nhw’n gweithredu. Archwiliodd sut mae gan rai gweithleoedd amgylcheddau gwenwynig (yn aml yn ddamweiniol). Mae Intrapreneuriaeth yn cynnig mecanwaith i fusnesau fuddsoddi mewn arloesi a datblygu eu gallu sefydliadol.

Rydym yn cofrestru myfyrwyr newydd ar ein cyrsiau Rheoli Arloesedd sydd wedi eu hachredu gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant nawr (gan ddechrau 1 Hydref). Mae’r cyrsiau hyn yn cael eu hariannu’n llawn (gan yr UE drwy Lywodraeth Cymru) – nodwch fod y cyllid hwn yn dod i ben ar ôl ein carfan yn yr hydref.

Cliciwch i lawrlwytho taflen PDF gyda throsolwg o holl gyrsiau MADE Cymru. E-bostiwch ein tîm cyfeillgar ar [email protected] am ragor o wybodaeth.