Arbenigwr arloesedd rhyngwladol yr wythnos hon – Alice de Casanove, Airbus Group (Washington DC)

Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

Yn darlledu’n fyw o Washington DC am y cyntaf o’i dau gyfraniad i’n rhaglen Rheoli Arloesedd Rhyngwladol, bydd Alice de Casanove yn canolbwyntio ar gyfres 5600 ISO, y safonau sydd wedi’u creu’n benodol ar gyfer Rheoli Arloesedd.

Fel Cadeirydd y pwyllgor rhyngwladol sy’n gyfrifol am y safonau hyn, bydd Alice yn dod â chyfoeth o ddealltwriaeth a dealltwriaeth gyda hi ar berthnasedd y safonau hyn.

Mae Alice yn gweithio i Airbus Gogledd America, lle mae ei rôl yn cynnwys rheoli a datblygu diwylliant arloesi ar gyfer eu 4000 a mwy o weithwyr ledled UDA. O’i safle yn Washington mae’n meithrin ac yn hyrwyddo’r meddylfryd a fydd yn angenrheidiol ar gyfer busnesau’r cwmni yn y dyfodol.

Yn 2018 cafodd ei henwebu’n ‘Arloeswraig y Flwyddyn’ (‘Woman Innovator of the Year’) gan l’Usine Nouvelle am ei phrosiect arloesi o fonitro cychod gwenyn drwy loerennau. Ar hyn o bryd mae Alice yn gorffen ei PhD – “The Relationships Between Large Corporations and Start-up Companies” gyda Université de Lorraine, Grand Est, Ffrainc.

Mae MADE Cymru yn cynnig cwrs Meistr Arloesedd Rhyngwladol neu gwrs Gwella Busnes byrrach gyda Rheoli Arloesedd (Tystysgrif 40 credyd Lefel 7). Ardystir y rhain gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac ar hyn o bryd maent yn cael eu hariannu’n llawn ar gyfer busnesau cymwys. Caiff yr holl gyrsiau eu darparu drwy ddysgu ar-lein cyfunol ac fe’u cynlluniwyd i fod yn hyblyg.

Alan Mumby, Darlithydd, Rheoli Arloesedd Rhyngwladol

Llenwch y ffurflen GYSWLLT isod i gael mwy o wybodaeth.

Cyfres o raglenni yw MADE Cymru sydd wedi’u cynllunio i lywio sefydliadau drwy Ddiwydiant 4.0 drwy ymchwil a datblygu cydweithredol ac uwchsgilio. Wedi’i ariannu’n rhannol/llawn gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop/Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.