Y Môr Cofnodi: MADE Cymru yn rhannu animeiddiad newydd

Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

Mae’r Môr Cofnodi yn drosiad darluniadol o’r problemau sydd wedi’u cuddio o dan lawer iawn o gofnodion mewn ffatri. Mae hefyd yn gysyniad a astudir ar raglen Uwchsgilio ar gyfer Diwydiant 4.0 MADE Cymru (ardystir gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant).

Creodd MADE Cymru yr animeiddiad newydd yma i fyfyrwyr i esbonio’r cysyniad mewn ffordd syml a diddorol. Dim ond un arf a ddefnyddir i addysgu’r myfyrwyr ar y rhaglenni yw animeiddio. Gall animeiddiadau fod yn hynod o effeithiol wrth esbonio theori a chysyniadau. Mae animeiddiad y Môr Cofnodi yn helpu’r myfyriwr i blymio i ba faterion sy’n cuddio yn y dyfnderoedd, a dod o hyd i ffyrdd syml o fynd i’r afael â phroblemau i helpu i godi i’r wyneb yn llwyddiannus.

Meddai Graham Howe, Prif Gymrawd Ymchwil a Darlithydd MADE Cymru, “Mae animeiddio yn cyflawni swyddogaeth wybyddol i gefnogi dealltwriaeth myfyriwr o bwnc. Drwy ddangos cysyniad yn weledol, mae ein cyrsiau’n fwy diddorol, yn fwy cyffrous ac yn ei gwneud yn haws i’r myfyriwr gofio’r wybodaeth yn nes ymlaen. Gan ddefnyddio’r animeiddiad hwn, rydyn ni nid yn unig yn helpu myfyrwyr i nodi gwastraff yn eu prosesau eu hunain, ond yn bwysicaf oll mae hyn yn arwain at edrych ar sut y gallant ei leihau neu gael gwared ohono. Ac mae gan hynny fudd economaidd gwirioneddol i’w busnes.”

Mae’r rhan fwyaf o fyfyrwyr MADE Cymru eisoes yn gweithio mewn rolau mewn cwmnïau gweithgynhyrchu yng Nghymru, ac mae’r rhaglen wedi’i chynllunio i fod yn hyblyg ac ystwyth i ddiwallu anghenion cyflogwyr. Mae dau amrywiad o’r Rhaglen Uwchsgilio ar gyfer Diwydiant 4.0: cwrs MSc cyflawn i’r rhai sydd wedi ymrwymo i ennill cymhwyster meistr llawn, a chwrs byrrach, 32 wythnos sy’n cyddwyso’r wybodaeth ymarferol bwysicaf yn ddau fodiwl. Mae’r rhain i gyd yn cael eu hariannu’n llawn am gyfnod cyfyngedig (mae rheolau cymhwysedd yn berthnasol).

CLICIWCH YMA i wylio animeiddiad Y MÔR COFNODI

Cysylltwch â ni ar 01792 481199 neu [email protected] i gael gwybod mwy am y cyrsiau. Neu llenwch y ffurflen gyswllt isod.

Cyfres o raglenni yw MADE Cymru sydd wedi’u cynllunio i lywio sefydliadau drwy Ddiwydiant 4.0 drwy ymchwil a datblygu gydweithredol ac uwchsgilio. Wedi’i ariannu’n rhannol/llawn gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop/Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.