Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

Roedd y gymysgedd o theori ac elfennau ymarferol o sut i reoli arloesedd yn gwneud y cwrs yn hygyrch iawn ar lefel bersonol – ac yn cyflwyno posibiliadau newydd ar unwaith ar gyfer cymhwyso’r wybodaeth yn uniongyrchol i’r Cwmni. O ganlyniad, roedd hyn yn annog llif newydd o optimistiaeth i symud Arloesedd o fewn y Cwmni i’r lefel nesaf.