Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

Mae cael mynediad i’r lefel hon o gymorth ac arbenigedd yn arbennig o bwysig yn y cyfnod heriol hwn. Yn Eddyfi Technology rydym wedi ein lleoli ein hunain i ddiogelu’r busnes yn ystod y pwysau economaidd presennol ac rydym yn canolbwyntio ar weithgareddau datblygu, fel ein bod yn dod allan o’r argyfwng hwn gyda phortffolio cynnyrch cryfach. Mae’r prosiect hwn yn bwysig iawn i’n busnes yn y dyfodol ac rydym yn llawn cyffro am ddarparu ateb i un o’r prif fygythiadau uniondeb o fewn diwydiant ar hyn o bryd.