Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

Ar ôl astudio dylunio a gweithgynhyrchu hyd at lefel gradd mae gennyf bellach 18 mlynedd o brofiad proffesiynol yn y sector.

Ar hyn o bryd rwy’n rheoli’r llwyth gwaith a’r gweithgynhyrchu o ddydd i ddydd yn CBM ac rwyf hefyd yn rhan o dîm MADE. Fy ffocws o ran MADE yw cwmpasu prosiectau gyda chleientiaid a chynhyrchu’r prototeipiau corfforol ar gyfer profi ac ymchwil drwy’r ganolfan yn CBM.