Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

Gyda dros ugain mlynedd o brofiad mewn cymorth a hyfforddi Technoleg Gwybodaeth, Mike Swanson sydd yn y sefyllfa orau i ddarparu cymorth parhaus i dîm MADE ar feddalwedd a datblygiadau dysgu digidol.

Ymysg diddordebau Mike mae Argraffu 3D, coginio a gwisgo fyny fel cymeriadau Star Trek, ac unwaith enillodd y teitl ‘Ceidwad Pysgod Gorau’ y DU yn y cylchgrawn Tropical Fishkeeping.