Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

Maruf Ali yw’r Uwch Swyddog Prosiect (Cyllid a Chydymffurfiaeth) ar Brosiect I4.0 Cymru. Mae gan Maruf dros 15 mlynedd o arbenigedd a gwybodaeth, o amrywiaeth o rolau, o’r GIG, SBREC a’r sector gofal, i enwi ond ychydig.

Mae Maruf yn canolbwyntio ar ddarparu cymorth gweinyddol ac ariannol i hwyluso’r gwaith o gyflawni prosiectau IIM ac I4.0 Cymru. Mae’n cadw cofnodion rheolaethol, gweithredol, ariannol ac archwilio’r prosiect er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth, rheoli prosiectau a monitro systemau, gan gynnwys cynnal a chadw cofnodion a gwerthuso prosiectau.