Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

Mae gan Lucy dros 20 mlynedd o brofiad o farchnata – digidol, cynnwys a brand. Ar ôl dechrau ei gyrfa mewn asiantaeth hysbysebu yn Llundain, mae ganddi brofiad helaeth o adeiladu brandiau effeithiol i gleientiaid. Ers symud yn ôl i Abertawe, mae hi wedi rheoli’r marchnata ar gyfer llawer o brosiectau a digwyddiadau.

Yn MADE Cymru, mae’n gofalu am y cyfryngau cymdeithasol, cynnwys, y wefan a chyfathrebu allanol – ac mae’n cefnogi’r tîm cyswllt busnes. Mae hi hefyd yn gweithio’n agos gyda thîm Cyfathrebu Corfforaethol PCDDS.

Y tu allan i’r gwaith mae Lucy yn hoffi bragu cwrw, The Cure ac ioga.