Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

Mae gan Lloyd Stoker dros 17 mlynedd o brofiad yn gweithio yn y sector gweithgynhyrchu uwch. Yn ystod y cyfnod hwnnw bu’n ymwneud â datblygu.

cynhyrchion di-rif, gan ddarparu datrysiadau gweithgynhyrchu a chynhyrchu cyflym ar draws ystod eang o sectorau diwydiant. Mae Lloyd yn darparu arweinyddiaeth, rhagwelediad technegol ac arbenigedd yn y technolegau, y prosesau a’r gweithdrefnau pwrpasol a ddefnyddir yn CBM.