Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

Ac yntau’n Ddylunydd Addysgol IIM ac I4.0, mae Glyn yn gyfrifol am greu cynnwys ar-lein ar gyfer prosiectau MADE. Gan ddefnyddio ei brofiad o’r diwydiannau creadigol, mae Glyn wedi dod â’i sgiliau a’i allu creadigol i addysg uwch, gan greu animeiddiadau pwrpasol a graffeg sy’n symud, datblygu adnoddau addysgu deinamig i staff academaidd eu defnyddio yn yr amgylchedd addysgu, yn ogystal ag ymgysylltu â chyfryngau at ddibenion hyrwyddo.

Yn ei amser hamdden, mae Glyn yn mwynhau creu gwaith celf a chysyniadau wedi eu hysbrydoli gan yr 80au gan ddefnyddio ei obsesiwn â ffilmiau a theitlau ffilmiau, yn ogystal ag ymdrechu i greu’r baned berffaith.