Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

Mae gan Gill dros 25 mlynedd o brofiad o weithio ym maes Addysg Uwch, a’i phrif rôl yw darparu cymorth gweinyddol ac ariannol i hwyluso’r gwaith o gyflawni’r prosiectau ADE sy’n cynnwys paratoi a chyflwyno hawliadau ariannol, adroddiadau a dilysu tystiolaeth yn ôl y gofyn. Mae’n cynnal a chadw cofnodion rheolaethol, gweithredol, ariannol ac archwilio’r prosiect er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth a chreu systemau rheoli data priodol.

Pan na fydd Gill yn gweithio, mae’n mwynhau darllen, cerdded, cerddoriaeth a threulio amser gyda’i theulu.