Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

Peiriannydd awyrofod gydag arbenigedd deuol mewn dadansoddi rhifiadol cyfrifiadurol a thechnoleg rocedi a’r gofod. Ar ôl gweithio am flwyddyn ym maes ymchwil a datblygu i gwmni Olew a Nwy, penderfynodd Akash wneud doethuriaeth mewn Peirianneg Mecanyddol. Ymunodd â Chanolfan Gweithgynhyrchu Arloesol ac Arbrofol Cymru fel ymchwilydd doethurol, lle bu’n gweithio am dair blynedd i liniaru’r risg sy’n gysylltiedig â mewnblaniadau meddygol pwrpasol wedi’u hargraffu’n 3D drwy ddefnyddio technegau ystadegol ar y cyd â dadansoddi rhifiadol. Ar ôl cwblhau doethuriaeth, ymunodd Akash â MADE fel Swyddog Ymchwil i ddarparu atebion peirianyddol craff fel yr ymdrinnir â nhw o dan Ddiwydiant 4.0 i fusnesau bach a chanolig.