Mae’r hyfforddiant wedi ei anelu at unigolion sydd eisoes yn gweithio yn y sector gweithgynhyrchu yng Nghymru a bydd yn cael ei lunio’n benodol yn seiliedig ar anghenion penodol y cyflogwr. Bydd hyfforddiant yn gyfuniad o ddysgu o bell a sesiynau wyneb yn wyneb a bydd yn arfogi unigolion gyda’r sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol i helpu i siapio’r ymateb 4.0 o fewn eu cwmnïau eu hunain.

FFURFLEN GAIS UWCHSGILIO AR
GYFER DIWYDIANT 4.0:CYMRU

Lawrlwytho

A ydych eisoes yn ymgymryd â hyfforddiant
Uwchsgilio ar gyfer Diwydiant 4.0:Cymru?

GELLWCH GAEL MYNEDIAD AT
RITH-AMGYLCHEDD DYSGU PCYDDS

Mynediad

SWANSEA (SEPTEMBER – PART TIME)
20/21 – 21/Sep/2020

PgCert Industry 4.0
Advanced Manufacturing

APPLY NOW