Beth yw’r broses

Cam 1

Dadansoddi prosesau

archwiliad manwl o sefyllfa bresennol eich busnes a lle y gallai technolegau uwch gael eu cyflwyno

arrow
Cam 2

Prototeip o brosiect

prosiect peilot yn para am unrhyw gyfnod rhwng 6 wythnos a chwe mis lle mae prosesau newydd yn cael eu profi

arrow
Cam 3

Mabwysiadu technoleg

trosi camau 1 a 2 yn newid sefydliadol ystyrlon a pharhaus. Gall ADE gynorthwyo’r gweithgynhyrchydd i gael gafael ar gyllid a’u gyfeirio at bartneriaid eraill i wireddu potensial llawn y cam yma