Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

Ewch i’n tudalen ASTUDIAETHAU ACHOS i weld rhai o’r cydweithrediadau llwyddiannus gyda busnesau gweithgynhyrchu bach a chanolig o Gymru. Diolch i’r holl sefydliadau y cawsom y pleser o weithio gyda nhw (a’r rhai rydym yn dal i weithio gyda nhw!).

Mae cael mynediad i’r lefel hon o gymorth ac arbenigedd yn arbennig o bwysig yn y cyfnod heriol hwn. Yn Eddyfi Technology rydym wedi ein lleoli ein hunain i ddiogelu’r busnes yn ystod y pwysau economaidd presennol ac rydym yn canolbwyntio ar weithgareddau datblygu, fel ein bod yn dod allan o’r argyfwng hwn gyda phortffolio cynnyrch cryfach. Mae’r prosiect hwn yn bwysig iawn i’n busnes yn y dyfodol ac rydym yn llawn cyffro am ddarparu ateb i un o’r prif fygythiadau uniondeb o fewn diwydiant ar hyn o bryd.

Stuart Kenny, Rheolwr Cyffredinol, Eddyfi Technologies

Taflen Wybodaeth

PEIRIANNEG DYLUNIO UWCH TROSOLWG

LAWRLWYTHO

Newyddion a Digwyddiadau

CLICIWCH YMA AM NEWYDDION
A DIGWYDDIADAU DIWEDDARAF
MADE CYMRU

DARLLEN MWY

Cwestiynau Cyffredin

CLICIWCH YMA AM GWESTIYNAU
CYFFREDIN

DYSGU MWY

Siaradwch â ni

P’un a ydych yn gwybod mai ADE yw’r llwybr cywir i chi neu eich bod yn dal i ystyried eich opsiynau, cysylltwch â ni. Gall ein tîm eich helpu i ddod o hyd i’r ffordd orau o groesawu prosesau gweithgynhyrchu uwch yn eich busnes.