Bydd hyfforddiant yn seiliedig ar anghenion a buddiannau’r unigolyn, yn ogystal ag anghenion a buddiannau eu cyflogwyr, yn cynnwys dysgu lefel uwch yn arwain at gymhwyster Meistr wedi’i ddyfarnu gan Brifysgol. Yn debyg i Uwchsgilio ar gyfer Diwydiant 4.0: Cymru, bydd dysgu’n digwydd wyneb yn wyneb ac o bell drwy gyfrwng Amgylchedd Dysgu Rhithwir y Brifysgol.

GRADD MEISTR MEWN ARLOESEDD RHYNGWLADOL

Lawrlwytho

A ydych eisoes yn astudio ar gyfer Gradd
Meistr mewn Arloesedd Rhyngwladol?

GELLWCH GAEL MYNEDIAD AT
RITH-AMGYLCHEDD DYSGU PCYDDS

Mynediad

SWANSEA (SEPTEMBER – PART TIME)
20/21 – 21/Sep/2020

PgCert International
Innovation Management

APPLY NOW