Ffeithlun newydd yn dangos manteision gweithio gyda MADE Cymru

Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

Roedden ni am rannu’r ffeithlun hwn a grëwyd gan Glyn Jenkins o MADE Cymru – ffordd weledol o gyfleu manteision gweithio gyda MADE Cymru a sut y gallwn eich cefnogi chi.

Mae gweithgynhyrchwyr Cymru eisoes yn profi effaith economaidd gadarnhaol ein cyrsiau a’n prosiectau Ymchwil a Datblygu. Dyma rai o’r ffeithiau allweddol yn y ddelwedd:

  • Gall cwmnïau elwa o werth £4m o offer gweithgynhyrchu uwch arloesol
  • Ar hyn o bryd mae ein cyrsiau wedi’u hariannu’n llawn ar gyfer busnesau cymwys – gallwch astudio am MSc gwerth £10,000
  • Mae gan dîm MADE Cymru dros 150 mlynedd o brofiad yn y diwydiant gweithgynhyrchu rhyngddyn nhw
  • Hyd yma mae gwerth y prosiectau Ymchwil a Datblygu yn fwy na £150,000
  • Mae effaith y prosiectau Ymchwil a Datblygu hyn werth dros £5 miliwn i gwmnïau
  • Rydyn ni’n cydweithio â dros 25 o randdeiliaid allanol ledled Cymru, o gyrff diwydiant i Lywodraeth Cymru
  • Rydyn ni’n ymgysylltu’n gyson â thros 250 o gwmnïau gweithgynhyrchu yng Nghymru.

A ffaith boblogaidd gyda’n myfyrwyr presennol yw:

  • Mae myfyrwyr yn gymwys i gael cerdyn US Gyda dros 350 o ostyngiadau unigryw!

Byddem wrth ein bodd yn siarad â chi am sut y gallwn eich cefnogi chi (nawr neu yn y dyfodol). Am sgwrs anffurfiol, anfonwch e-bost atom [email protected] ffoniwch ni ar 01792 481199 neu cwblhewch y ffurflen isod.

Cyfres o raglenni yw MADE Cymru sydd wedi’u cynllunio i lywio sefydliadau drwy’r rhaglen Diwydiant 4.0 drwy ymchwil a datblygu cydweithredol ac uwchsgilio. Mae wedi’i hariannu’n rhannol/llawn gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop/Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. Cyflwynir gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant