‘Gwybodaeth am y Farchnad a Datblygu Cynnyrch Newydd’ – Jackie Harris yn sgwrsio â myfyrwyr MADE Cymru

Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

Mae’r gwaith llwyddiannus o ddatblygu cynnyrch newydd yn seiliedig ar ffeithiau adnabyddus a sefydledig – ‘rydym yn gwybod beth mae ein cwsmeriaid ei eisiau – ac rydym yn gallu ei gyflawni ar eu cyfer’.

Syml.

Wel, dyna’r pethau sylfaenol, mae’r anawsterau yn y manylion, sut ydyn ni’n gwybod beth mae cwsmer ei eisiau a / neu ei angen, ac a ydyn ni’n gallu cyflawni? Nawr, mae hwnnw’n gwestiwn sydd angen ychydig mwy o ystyriaeth.

Er mwyn egluro rhywfaint ar y pwnc hwn rydym yn falch iawn o groesawu Dr Jackie Harris yn ôl i ddosbarthiadau rheoli arloesedd y dydd Gwener yma. Treuliodd Jackie 20 mlynedd mewn diwydiant cyn dod â’i gwybodaeth a’i harbenigedd proffesiynol i’r byd academaidd. Ar ôl dychwelyd yn hwyr i addysg, cwblhaodd ei MBA ym Mhrifysgol Caerdydd, ac yna cymwysterau marchnata proffesiynol yn ogystal ag MA mewn Addysg Entrepreneuriaeth a Menter o Brifysgol Coventry.

Doedd hi byth wedi bwriadu gwneud PhD, ond rywsut fe lwyddodd! A nawr mae’n gweithio gyda chwmnïau sy’n awyddus i arloesi, ac yn arwain myfyrwyr drwy eu hastudiaethau, yn aml yn jyglo gwaith, teulu a gyrfa – a dim ond y myfyrwyr yw hynny!

Mae ei dull o ymdrin â Gwybodaeth am y Farchnad yn ystyried pob math o ddata ond yn bwysicaf oll yn rhoi’r cwsmer yn y canol, gan ofyn nid yn unig y ‘beth’ ond y ‘pam’, fel y gallwn ofyn i ni’n hunain ‘Sut y gallem ddatblygu cynhyrchion newydd sy’n…?’ ym mhrosesau datblygu cynnyrch newydd.

Mae Jackie yn un o nifer o arbenigwyr arloesi rhyngwladol rydym wedi’u gwahodd i siarad â’r myfyrwyr yn 2021.

Dysgwch am ein cyrsiau Rheoli Arloesedd MADE Cymru. 

Mae’r newidiadau y mae Arloesi’n eu cael ar strategaeth, strwythur, diwylliant a galluoedd unrhyw gwmni wedi cael cryn sylw. I fusnesau yng Nghymru, dyma’r amser i fynd i’r afael â’n gwaith rheoli arloesedd. Rydym yn cynnig dau opsiwn cwrs hyblyg ac ar-lein (y ddau wedi’u hardystio gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant): 

Wedi’u hariannu’n llawn ar gyfer busnesau cymwys.  

Llenwch y ffurflen GYSWLLT isod i gael mwy o wybodaeth.

Cyfres o raglenni yw MADE Cymru sydd wedi’u cynllunio i lywio sefydliadau drwy’r rhaglen Diwydiant 4.0 drwy ymchwil a datblygu cydweithredol ac uwchsgilio. Mae wedi’i hariannu’n rhannol/llawn gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop/Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. Cyflwynir gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant