Arbenigwr arloesi rhyngwladol cyntaf 2021 MADE Cymru – Paul Dennis o XFifty Group

Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

Ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant  (PCDDS), rydym yn cydnabod bod llawer iawn o wybodaeth, arbenigedd a gallu yn bodoli y tu allan i’r brifysgol. Wrth gydnabod hyn, byddwn bob amser yn manteisio ar y cyfle i groesawu ymarferwyr a gweithwyr proffesiynol y gall eu cyfraniad i’n cyrsiau Rheoli Arloesedd wella’r gwaith rydym eisoes yn ei wneud.

Gyda thymor academaidd newydd o bedwar mis newydd ddechrau, rydym wedi bod yn ffodus iawn i sicrhau cyfraniad nifer o gyfranwyr gwadd i’n modiwlau ‘Cyflwyniad i Reoli Arloesedd’ a ‘Rheoli Datblygu Cynnyrch Newydd’. Dyma sut mae ein cyrsiau Rheoli Arloesedd yn wahanol i gyrsiau tebyg eraill.

Yn ein sesiwn ddarlledu fyw ddydd Gwener 12 Chwefror, bydd Paul Dennis yn ymuno â ni. Wedi’i hyfforddi’n wreiddiol fel peiriannydd trydanol, aeth Paul ymlaen i gael gyrfa anhygoel gydag ABB, cwmni technoleg 50 biliwn doler. Yn ystod ei ugain mlynedd gyda’r cwmni, bu Paul yn byw ac yn gweithio yn Ewrop, De Affrica, De Asia a’r Dwyrain Canol, gan ddod â’i amser gyda’r cwmni i ben fel Prif Swyddog Gweithredol yn eu canolfan yn Kuwait.

Yn academaidd, mae gan Paul MBA a Chymrodoriaeth mewn Rheoli Gweithgynhyrchu o Brifysgol Cranfield. Mae Paul bellach wedi ymddeol yn rhannol ond mae ganddo ei law ym myd busnes o hyd fel Rheolwr Gyfarwyddwr rhan-amser ymgynghoriaeth boutique.

Yn ein sesiwn ddarlith ddydd Gwener, Rheoli Datblygu Cynnyrch Newydd, bydd Paul yn dod â’i ffocws ar y ‘Modelau Busnes ar gyfer Datblygu Cynnyrch Newydd’. Yn ystod y sesiwn hon bydd yn ystyried y peiriannau economaidd sydd wrth wraidd busnes, rôl cyllid a’r angen i gwmnïau fabwysiadu cynllunio busnes ar gyfer llwyddiant. I gefnogi ei ddarlith bydd Paul yn cyflwyno astudiaeth achos o ddatblygiad cynnyrch newydd ar draws marchnad ryngwladol.

Dysgwch am ein cyrsiau Rheoli Arloesedd MADE Cymru.

Mae’r newidiadau y mae Arloesi’n eu cael ar strategaeth, strwythur, diwylliant a galluoedd unrhyw gwmni wedi cael cryn sylw. I fusnesau yng Nghymru, dyma’r amser i fynd i’r afael â’n gwaith rheoli arloesedd. Rydym yn cynnig dau opsiwn cwrs hyblyg ac ar-lein (y ddau wedi’u hardystio gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant):

Wedi’u hariannu’n llawn ar gyfer busnesau cymwys.

Llenwch y ffurflen GYSWLLT isod i gael mwy o wybodaeth.

Cyfres o raglenni yw MADE Cymru sydd wedi’u cynllunio i lywio sefydliadau drwy’r rhaglen Diwydiant 4.0 drwy ymchwil a datblygu cydweithredol ac uwchsgilio. Mae wedi’i hariannu’n rhannol/llawn gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop/Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.