Ymunwch â ni am baned a dysgwch sut y gallai cyrsiau a phrosiectau cydweithredol MADE Cymru fod o fudd i chi

Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

Mae MADE Cymru bellach yn derbyn myfyrwyr ar gyfer cyrsiau Uwchsgilio ar gyfer Diwydiant 4.0 a Rheoli Arloesedd Rhyngwladol sy’n dechrau 5 Chwefror 2021. Yn fwy na hynny, mae’r cyrsiau’n cael eu hariannu’n llawn ar gyfer myfyrwyr cymwys:

  • Gwelliant Parhaus gyda Diwydiant 4.0 (Tystysgrif 40 credyd Lefel 5)
  • Gweithgynhyrchu Clyfar gyda Diwydiant 4.0 (Tystysgrif 40 credyd Lefel 7)
  • Gweithgynhyrchu Uwch Diwydiant 4.0 (MSc Lefel 7) – opsiwn i astudio modiwlau unigol os dymunir
  • Gwella Busnes gyda Rheoli Arloesedd (Tystysgrif 40 credyd Lefel 7)
  • Rheoli Arloesedd Rhyngwladol (MSc Lefel 7)

Mae’r cyrsiau, a ardystir gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PYDDS), wedi dyblu nifer eu myfyrwyr ers eu lansio yn 2019. Cyflwynir dosbarthiadau drwy ddysgu cyfunol ar-lein (ar brynhawn dydd Gwener), sy’n ei gwneud yn ddelfrydol i fyfyrwyr astudio ochr yn ochr â’u swyddi arferol. Mae opsiynau gwahanol hefyd o fodiwlau bach unigol i radd Meistr lawn fel y gall fod yn hyblyg i weddu i wahanol anghenion ac ymrwymiadau.

Mae’r myfyrwyr presennol yn dod o amrywiaeth eang o sectorau gweithgynhyrchu bach a mawr yng Nghymru gan gynnwys modurol, dylunio cynnyrch, pensaernïol, gwydr a ffabrigau. Maen nhw’n awyddus i gael gwybod mwy am dechnolegau aflonyddgar a sut y gallan nhw gymhwyso’r hyn maen nhw’n ei ddysgu i’w sefydliadau eu hunain i helpu i ddiogelu eu swyddi a’r sector gweithgynhyrchu yng Nghymru yn y dyfodol.

Rydyn ni wedi trefnu bore coffi rhithwir anffurfiol am 9:30am ddydd Mercher 13 Ionawr 2021 i chi gael rhagor o wybodaeth. Byddem wrth ein bodd yn eich croesawu i wrando ar y darlithwyr yn trafod y cyrsiau a rhywfaint o adborth gan fyfyrwyr presennol. Gallwch hefyd ofyn unrhyw gwestiynau a allai fod gennych.

CLICIWCH I GOFRESTRU AR GYFER Y BORE COFFI

9:30AM DDYDD MERCHER 27 IONAWR

(Prosiectau ymchwil a datblygu Peirianneg Dylunio Uwch)

Mae MADE Cymru bellach yn derbyn myfyrwyr ar gyfer cyrsiau Uwchsgilio ar gyfer Diwydiant 4.0 a Rheoli Arloesedd Rhyngwladol sy’n dechrau 5 Chwefror 2021. Yn fwy na hynny, mae’r cyrsiau’n cael eu hariannu’n llawn ar gyfer myfyrwyr cymwys:

  • Gwelliant Parhaus gyda Diwydiant 4.0 (Tystysgrif 40 credyd Lefel 5)
  • Gweithgynhyrchu Clyfar gyda Diwydiant 4.0 (Tystysgrif 40 credyd Lefel 7)
  • Gweithgynhyrchu Uwch Diwydiant 4.0 (MSc Lefel 7) – opsiwn i astudio modiwlau unigol os dymunir
  • Gwella Busnes gyda Rheoli Arloesedd (Tystysgrif 40 credyd Lefel 7)
  • Rheoli Arloesedd Rhyngwladol (MSc Lefel 7)

Mae’r cyrsiau, a ardystir gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PYDDS), wedi dyblu nifer eu myfyrwyr ers eu lansio yn 2019. Cyflwynir dosbarthiadau drwy ddysgu cyfunol ar-lein (ar brynhawn dydd Gwener), sy’n ei gwneud yn ddelfrydol i fyfyrwyr astudio ochr yn ochr â’u swyddi arferol. Mae opsiynau gwahanol hefyd o fodiwlau bach unigol i radd Meistr lawn fel y gall fod yn hyblyg i weddu i wahanol anghenion ac ymrwymiadau.

Mae’r myfyrwyr presennol yn dod o amrywiaeth eang o sectorau gweithgynhyrchu bach a mawr yng Nghymru gan gynnwys modurol, dylunio cynnyrch, pensaernïol, gwydr a ffabrigau. Maen nhw’n awyddus i gael gwybod mwy am dechnolegau aflonyddgar a sut y gallan nhw gymhwyso’r hyn maen nhw’n ei ddysgu i’w sefydliadau eu hunain i helpu i ddiogelu eu swyddi a’r sector gweithgynhyrchu yng Nghymru yn y dyfodol.

Rydyn ni wedi trefnu bore coffi rhithwir anffurfiol am 9:30am ddydd Mercher 13 Ionawr 2021 i chi gael rhagor o wybodaeth. Byddem wrth ein bodd yn eich croesawu i wrando ar y darlithwyr yn trafod y cyrsiau a rhywfaint o adborth gan fyfyrwyr presennol. Gallwch hefyd ofyn unrhyw gwestiynau a allai fod gennych.

CLICIWCH I GOFRESTRU AR GYFER Y BORE COFFI

9:30AM DDYDD MERCHER 13 IONAWR

Cyrsiau Uwchsgilio ar gyfer Diwydiant 4.0 ac Arloesi Rhyngwladol

Yn y cyfamser, os hoffech drefnu sgwrs anffurfiol gydag un o’r tîm, cysylltwch â ni drwy’r ffurflen isod.

Gallwch hefyd ffonio 01792 481199 neu e-bostio [email protected]

Cyfres o raglenni yw MADE Cymru sydd wedi’u cynllunio i lywio sefydliadau drwy’r rhaglen Diwydiant 4.0 drwy ymchwil a datblygu cydweithredol ac uwchsgilio. Mae wedi’i hariannu’n rhannol/llawn gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop/Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.