Ymunwch â’n cwrs Gwella Busnes gyda Rheoli Arloesedd sydd wedi’i arniannu’n llawn

Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

Mae ein cwrs byr mewn Gwella Busnes gyda Rheoli Arloesedd eisoes yn boblogaidd gyda nifer fawr o fyfyrwyr o wahanol swyddi a sectorau ledled Cymru. Ar hyn o bryd mae gennym fyfyrwyr o faes Marchnata, y Gyfraith, Cyllid, Gweithrediadau, Rheoli a hyd yn oed Fferyllydd.  

Beth bynnag fo sector diwydiant eich cwmni, bydd llwyddiant a chynaliadwyedd unrhyw fusnes mentrus bob amser yn dibynnu ar ba mor arloesol ydych chi.  

Mae 2022 yn amser da i gwmnïau o Gymru ailystyried, adolygu a diwygio eu strategaethau arloesi – mae cwmnïau sy’n methu â deall gwir ystyr arloesedd yn aml yn ei chael hi’n anodd dod â chynhyrchion a gwasanaethau newydd i’r farchnad. 

Mae cwrs byr MADE Cymru yn rhoi rheoli arloesedd a datblygu cynnyrch newydd wrth wraidd yr addysgu. Mae myfyrwyr yn astudio dau fodiwl: 

Cyflwyniad i Reoli Arloesedd

Mae’r pynciau’n cynnwys:

 • Mathau o reoli arloesedd 
 • Rheoli ansicrwydd a risg 
 • Heriau a rhwystrau 
 • Sbardunau busnes 
 • Sbardunau technoleg 
 • Mesur arloesedd 
 • Arloesi agored

Rheoli Datblygu Cynnyrch Newydd 

Mae’r pynciau’n cynnwys:

 • Strategaeth brand a chynnyrch 
 • Modelau busnes ar gyfer datblygu cynnyrch 
 • Rheoli ymchwil a datblygu
 • Datblygu cynnyrch ar y cyd 
 • Economi gylchol 
 • Creu manyleb dylunio’r cynnyrch

Cyflwynir y cwrs mewn sesiynau wythnosol byr dros 32 wythnos. Mae wedi’i gynllunio i gyd-fynd ag amserlenni gwaith prysur a gallwch fynychu o unrhyw le (mae ar-lein). Mae ein darlithwyr i gyd yn arbenigwyr yn y diwydiant ac yn aml mae yna siaradwyr gwadd o bob cwr o’r byd.  

Mae’r cwrs yn cael ei gyflwyno a’i ardystio gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, gyda chefnogaeth Cronfa Gymdeithasol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru.  

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio ar gyfer dechrau ar 10 Mehefin.

CLICIWCH YMA am daflen cwrs ac e-bostiwch [email protected] i drefnu sgwrs gydag un o’r darlithwyr neu gallwn drafod cofrestru gyda chi. Gallwch gofrestru cymaint o weithwyr ag y dymunwch. 

Rydyn ni’n edrych ymlaen at glywed gennych chi.