Arbenigwyr Arloesi yn sgwrsio â myfyrwyr MADE Cymru yn fyw o Frasil

Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

Ddydd Gwener yma, bydd MADE Cymru yn croesawu Gisele Raulik-Murphy a Darragh Murphy fel cyfranwyr gwadd i fodiwl Rheoli Arloesedd Rhyngwladol PYDDS gyda sgwrs yn dwyn y teitl, “Dylunio arloesedd dylunio: helpu cwmnïau a gwledydd i sylweddoli nad Apple ydyn nhw.”

Darragh a Gisele yw cyd-sylfaenwyr DUCO, ymgynghoriaeth rheoli dylunio ac arloesi wedi’i lleoli yn Curitiba, dinas yn nhalaith ddeheuol Paraná, Brasil.

Dyma rai enghreifftiau yn unig o’r gwaith y mae DUCO wedi’i wneud yn ddiweddar;

  • Cynorthwyo un o weithgynhyrchwyr mwyaf Brasil i sefydlu eu labordy ymchwil eu hunain
  • Gwella gwasanaeth i gwsmeriaid ar gyfer asiantaeth cymorth busnes genedlaethol
  • Hyfforddi arweinwyr adrannau’r llywodraeth mewn meddylfryd dylunio
  • fe wnaethant ymchwilio i ddylunio ar gyfer ei allforio ym Mrasil
  • Datblygu cynllun polisi dylunio ar gyfer gwlad yn Ne America
  • Helpu brand blaenllaw o Frasil i sefydlu adran datblygu cynnyrch

Mae Gisele yn arbenigo yn y gwaith cydweithredol sy’n helpu grwpiau i gyd-greu atebion arloesol, yn enwedig yng nghyd-destun problemau cymhleth. Mae ganddi hefyd PhD mewn polisïau cyhoeddus ar gyfer dylunio ac arloesi (Prifysgol Cymru) a Gradd Meistr mewn Strategaethau Dylunio ac Arloesi (Prifysgol Brunel).

Mae Darragh yn ymgynghorydd rheoli dylunio ac arloesi arbenigol a graddiodd mewn o Dylunio Diwydiannol o Brifysgol Loughborough (DU). Fel dylunydd proffesiynol derbyniodd Darragh nifer o wobrau dylunio am ei waith gyda Hood Associates (Iwerddon) a Norsk Hydro (Cymru). Mae gan Darragh hefyd gysylltiad cadarn â bod yn un o sylfaenwyr Design Management Europe (DME) – a chynhaliodd Wobr DME yng Nghaerdydd yn 2008.

Mae MADE Cymru yn cynnig cwrs Meistr Arloesedd Rhyngwladol neu gwrs Gwella Busnes byrrach gyda Rheoli Arloesedd (Tystysgrif 40 credyd Lefel 7). Ardystir y rhain gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac ar hyn o bryd maent yn cael eu hariannu’n llawn ar gyfer busnesau cymwys. Caiff yr holl gyrsiau eu darparu drwy ddysgu ar-lein cyfunol ac fe’u cynlluniwyd i fod yn hyblyg.

Llenwch y ffurflen GYSWLLT isod i gael mwy o wybodaeth.

Cyfres o raglenni yw MADE Cymru sydd wedi’u cynllunio i lywio sefydliadau drwy Ddiwydiant 4.0 drwy ymchwil a datblygu gydweithredol ac uwchsgilio. Wedi’i ariannu’n rhannol/llawn gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop/Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.