Yr arbenigwr arloesi gwadd, Mariló Vallecillo o Telefónica, i rannu arbenigedd arloesi gyda myfyrwyr

Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

Gan barhau â’n modiwl Rheoli Arloesedd Rhyngwladol, ar Ddydd Gwener 25 Medi bydd Mariló Vallecillo yn ymuno â ni’n fyw o Fadrid. Dyma un o’r siaradwyr a wnaeth fwyaf o argraff mewn Cynhadledd Rheoli Arloesedd a fynychwyd gan Alan Mumby, un o ddarlithwyr IIM, ym mis Mai.

Ymunodd Mariló ag uned Arloesi Agored Cysylltiedig Telefónica i arwain tîm newydd, ‘Fast Track Funnel’. Yr her oedd cyflymu effaith arloesi agored mewn busnes corfforaethol wrth reoli risg ar yr un pryd. Mae’r broses yn seiliedig ar ddarpariaeth barhaus o gynhyrchion sylfaenol hyfyw a adeiladir drwy gyfuno asedau corfforaethol ac asedau newydd i greu gwerth i’r cwsmeriaid.

Mae Mariló yn angerddol dros ddarganfod pethau newydd: “… does dim ots os yw’n wlad, yn dechnoleg neu’n dechneg DIY (rhowch gynnig o leiaf!)”.

Mae enw ei darlith yn ddigon i’ch gwneud yn chwilfrydus – ‘Innovate or die: Open Innovation in an (almost) 100-years old company’….. mae’r myfyrwyr yn edrych ymlaen yn fawr at fod yn rhan o hwn….!

Mae MADE Cymru yn cynnig cwrs Meistr Arloesi Rhyngwladol neu Welliant Busnes byrrach gyda Rheoli Arloesedd (Tystysgrif 40 credyd Lefel 7). Ardystir y rhain gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac ar hyn o bryd maent yn cael eu hariannu’n llawn ar gyfer fusnesau cymwys. Caiff yr holl gyrsiau eu darparu drwy ddysgu ar-lein cyfunol ac fe’u cynlluniwyd i fod yn hyblyg.

Cwblhewch y ffurflen CONTACT isod i gael rhagor o wybodaeth.

Mae MADE Cymru yn gyfres o raglenni sydd wedi’u cynllunio i lywio sefydliadau drwy Ddiwydiant 4.0 drwy wneud ymchwil a datblygu ar y cyd ac uwchsgilio. Wedi’i ariannu’n Rhannol/Llawn gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop/Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.