Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

Bydd gan bob prosiect gytundeb yn ei le sy’n ymdrin â materion fel hawliau eiddo deallusol (IP). Yn y rhan fwyaf o achosion bydd y Brifysgol yn berchen ar yr IP yng Nghanlyniadau’r Brifysgol, a bydd y cwmni yn berchen ar yr IP yng Nghanlyniadau’r Cwmni. Fodd bynnag, nodwch y bydd pob prosiect yn cael ei ystyried a’i gytuno gyda chwmnïau fesul achos unigol.