Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

Mae’r elfennau a addysgir yn cael eu cyflwyno’n fyw ac ar-lein gyda dysgu cyfunol bob prynhawn dydd Gwener. Felly, os oes gennych fynediad at gyfrifiadur/gliniadur gallwch ymuno o unrhyw le.