Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

Mae amrywiaeth eang o gwmnïau gweithgynhyrchu yn manteisio ar y cymorth hwn gan gynnwys bwyd, iechyd, creadigol, hamdden, modurol, tecstilau, awyrofod, meddygol, y cyfryngau, NDT, Olew a Nwy ac adeiladu.