Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

Mae gan ein staff brofiad sylweddol o gyfieithu ymchwil ac arloesi i gynhyrchion, prosesau a gwasanaethau newydd yn llwyddiannus.

Mae gan y tîm flynyddoedd lawer (dros 20 mlynedd) o brofiad o reoli portffolio amrywiol o brosiectau yn llwyddiannus, gan gynnwys Datblygu Cynnyrch, Prototeip a Gweithgynhyrchu Swp yn ogystal â rheoli prosiectau a ariannwyd fel Partneriaethau Trosglwyddo Gwybodaeth, prosiectau a ariennir gan Ewrop a phrosiectau Cyngor Ymchwil y DU.