Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

Bydd y prosiectau’n amrywio yn dibynnu ar nifer o ffactorau fel graddfa a chymhlethdod, fodd bynnag, fel arfer ni ddylai cam 1 gymryd mwy na 14 diwrnod a cham 2 rhwng 6 wythnos a 6 mis.