Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

Yn gyffredinol, mae darlithoedd yn rhedeg rhwng 1pm a 3pm a/neu (yn dibynnu ar y modiwlau sy’n cael eu hastudio) rhwng 3:15 pm a 5:15 pm