Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

Mae Peirianneg Dylunio Uwch wedi’i rannu’n 3 cham:

  • Cam 1 – Dadansoddiad wedi’i Deilwra o Anghenion: Rydyn ni’n gweithio gyda chi i ddeall yn llawn yr heriau ac i gwmpasu prosiect R&D effeithiol.
  • Cam 2 – Prosiect Prototeip: prosiect ymchwil ar y cyd lle mae technolegau, deunyddiau a dulliau newydd yn cael eu profi am hyfywedd.
  • Cam 3 – Defnyddio Technoleg: eich cynorthwyo i drosi camau 1 a 2 yn newid gweithredol ystyrlon.