Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

Nid oes cost ariannol i’r busnesau sy’n cymryd rhan, fodd bynnag, disgwylir i gwmnïau wneud cyfraniadau i’r prosiect mewn ffyrdd eraill, gan gynnwys amser ac adnoddau staff er mwyn sicrhau cydweithio effeithiol a phontio o ran ymchwil.