Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

Mae PCYDDS yn cynnig cymorth 24 awr dros y ffôn ar gyfer materion TG i’r holl fyfyrwyr ar bob rhaglen. Hefyd, mae gan dîm MADE aelod o staff sydd ar gael i gefnogi – dyddiau’r wythnos 8am – 4:30pm dros y ffôn, ar e-bost ac ar Teams.