Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

Rhaid i’ch sefydliad fod wedi’i leoli yng Nghymru neu, fel gweithiwr, rhaid eich bod yn byw yng Nghymru
Nid yw maint y cwmni wedi’i gyfyngu i BBaChau, mae cwmnïau mawr a microfusnesau hefyd yn gymwys.