Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

Rhaglen 3 blynedd a ariennir gan yr UE sydd wedi’i chynllunio i gynnig cymorth ymarferol i helpu busnesau i ddefnyddio technolegau gweithgynhyrchu uwch.