Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

Caiff pob sesiwn ei recordio; felly, os byddwch yn colli gwers am unrhyw reswm, yna bydd gennych fynediad llawn at yr holl adnoddau ar-lein i’ch galluogi i ddal i fyny ar adeg addas.