Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

Mae gan Peirianneg Dylunio Uwch ffocws clir ar weithio gyda busnesau bach a chanolig yn y gadwyn gyflenwi i wireddu manteision technolegau peirianneg uwch.