Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

Gellir asesu’r gofynion mynediad ar sail unigol a rhoddir ystyriaeth i brofiad blaenorol. Ar gyfer modiwl lefel 5 Gwelliant Parhaus gyda Diwydiant 4.0 mae cymhwyster lefel 3 o leiaf yn ddymunol. Cysylltwch â ni i drafod hyn.