Arbenigwr profiadol yn cryfhau tîm addysgu MADE Cymru

Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

Mae tîm MADE Cymru yn falch o groesawu wyneb newydd i’r tîm. Mae David Jones yn ymuno fel darlithydd ar y rhaglen Uwchsgilio ar gyfer Diwydiant 4.0. Yn benodol, bydd yn cefnogi prosiectau Ansawdd Gwregys Gwyrdd Chwe Sigma gyda Diwydiant 4.0.

Mae David yn beiriannydd ac yn rheolwr prosiect profiadol sydd â phrofiad sylweddol o weithio yn y diwydiannau hedfan, modurol, olew a nwy ar lefel rheoli gweithredol a goruchwylio gweithfeydd. Mae’n dod â’r profiad o weithio, ym mhob un o’r sectorau, ar gyflwyno cynnyrch newydd, megis y BMW Mini o fewn y sector modurol a llafnau ffan titaniwm ar gyfer Rolls Royce.

Mae wedi treulio cryn dipyn o amser yn gweithio gyda chyflenwyr trydydd parti i wella eu galluoedd gweithgynhyrchu a defnyddio’r offer Gwella Parhaus o fewn diwydiannau sy’n amharod ac yn wrthwynebus i newid.

Meddai David, “Fe wnes i wir groesawu’r cyfle i ymuno â thîm MADE Cymru i gefnogi’r diwydiant gweithgynhyrchu yng Nghymru. Mae’n gyfnod heriol ond gall mabwysiadu technolegau newydd helpu i baratoi gweithgynhyrchwyr ar gyfer y dyfodol. Rydyn ni’n gweithio gyda sefydliadau cyffrous iawn sy’n awyddus i uwchsgilio eu staff – nid yn unig i adnabod technolegau newydd ond hefyd i nodi pa rai sy’n gweddu orau i’w prosesau eu hunain.”

Y tu allan i MADE Cymru a gweithgynhyrchu, mae David yn rhedeg fferm da byw ar Benrhyn Gŵyr ac yn mwynhau cerdded o amgylch Pennard gyda’i glybiau golff!

Mae MADE Cymru bellach yn derbyn myfyrwyr ar gyfer cyrsiau Uwchsgilio ar gyfer Diwydiant 4.0 a Rheoli Arloesedd Rhyngwladol sy’n dechrau 5 Chwefror 2021. Yn fwy na hynny, mae’r cyrsiau’n cael eu hariannu’n llawn ar gyfer myfyrwyr cymwys:

  • Gwelliant Parhaus gyda Diwydiant 4.0 (Tystysgrif 40 credyd Lefel 5)
  • Gweithgynhyrchu Clyfar gyda Diwydiant 4.0 (Tystysgrif 40 credyd Lefel 7)
  • Gweithgynhyrchu Uwch Diwydiant 4.0 (MSc Lefel 7) – opsiwn i astudio modiwlau unigol os dymunir
  • Gwella Busnes gyda Rheoli Arloesedd (Tystysgrif 40 credyd Lefel 7)
  • Rheoli Arloesedd Rhyngwladol (MSc Lefel 7)

Pob un wedi’i ardystio gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Dewch draw i’r bore coffi rhithwir anffurfiol am 9:30am ddydd Mercher 13 Ionawr 2021 i chi gael rhagor o wybodaeth.

CLICIWCH I GOFRESTRU AR GYFER Y BORE COFFI – 9:30AM DDYDD MERCHER 13 IONAWR (cyrsiau Uwchsgilio ar gyfer Diwydiant 4.0 ac Arloesi Rhyngwladol)

Yn y cyfamser, os hoffech drefnu sgwrs anffurfiol gydag un o’r tîm, cysylltwch â ni drwy’r ffurflen isod.

Cyfres o raglenni yw MADE Cymru sydd wedi’u cynllunio i lywio sefydliadau drwy’r rhaglen Diwydiant 4.0 drwy ymchwil a datblygu cydweithredol ac uwchsgilio. Mae wedi’i hariannu’n rhannol/llawn gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop/Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.