Dr Andy Wynn, TTIP Consulting, yn rhannu arbenigedd arloesi o Sbaen

Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

Mae Alan Mumby, darlithydd Rheoli Arloesedd Rhyngwladol MADE Cymru, yn edrych ymlaen at groesawu’r siaradwr gwadd diweddaraf i’r cwrs.

Meddai Alan, “Rydyn ni i gyd yn gwybod bod rheoli a chynnal portffolio o arloesiadau cwmni yn gallu bod yn anodd ar adegau. Ond beth am reoli portffolio arloesi rhyngwladol mewn sefydliad rhyngwladol? – Dyna beth yw her. Gan barhau â’n modiwl Rheoli Arloesedd Rhyngwladol, rwy’n falch iawn y bydd Dr Andy Wynn o TTIP Consulting yn ymuno â ni’n fyw o Marbella yn Sbaen.

Rwyf wedi bod yn ymwybodol o Andy ers 2016 pan ddaeth ei lyfr ‘Transforming Technology into Profit ‘ i sylw llawer o weithwyr dylunio ac arloesi proffesiynol ledled y byd. Mae Andy yn gyn-Brif Swyddog Technoleg (CTO) gyda chwmni gweithgynhyrchu amlwladol FTSE 250 gwerth biliynau o ddoleri – ac mae ganddo dros 30 mlynedd o brofiad o sicrhau twf busnes drwy dechnolegau newydd ledled y byd. Ef yw sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol TTIP Consulting, y Grŵp Arloesedd Rhyngwladol. Gyda llaw, bydd ei lyfr newydd ‘Cracking the Innovation Code’ yn cael ei ryddhau yn ddiweddarach yr hydref hwn, a byddaf yn gallu dweud mwy wrthych cyn bo hir, gan fy mod ar hyn o bryd yn darllen copi ‘cyn rhyddhau’ o’r llyfr. Adolygiad i ddod!”

Bydd Dr Andy Wynn yn siarad â myfyrwyr ddydd Gwener yma.

Mae MADE Cymru yn cynnig cwrs Meistr Arloesedd Rhyngwladol neu gwrs Gwella Busnes byrrach gyda Rheoli Arloesedd (Tystysgrif 40 credyd Lefel 7). Ardystir y rhain gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac ar hyn o bryd maent yn cael eu hariannu’n llawn ar gyfer busnesau cymwys. Caiff yr holl gyrsiau eu darparu drwy ddysgu ar-lein cyfunol ac fe’u cynlluniwyd i fod yn hyblyg.

Llenwch y ffurflen GYSWLLT isod i gael mwy o wybodaeth.

Cyfres o raglenni yw MADE Cymru sydd wedi’u cynllunio i lywio sefydliadau drwy Ddiwydiant 4.0 drwy ymchwil a datblygu gydweithredol ac uwchsgilio. Wedi’i ariannu’n rhannol/llawn gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop/Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.