Dr Andy Wynn yn siarad â myfyrwyr am arloesedd a busnes yn China

Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

Dros y blynyddoedd mae China wedi troi’n gawr busnes cyffrous, i’r pwynt lle mae’n debyg ei bod yn haws cyfrif y gwledydd nad ydyn nhw’n gwneud busnes gyda nhw na’r rhai sy’n gwneud hynny. Mae eu henw da am ddylunio, datblygu a chynhyrchion gweithgynhyrchu wedi ennill enw da. Felly, beth yw’r gyfrinach? Beth yw gwir gyflwr arloesedd yn China?

I ateb hynny a chwestiynau eraill rydyn ni’n falch iawn o groesawu Dr Andy Wynn yn ôl, a fydd unwaith eto’n rhannu ei arbenigedd gyda’n myfyrwyr o Sbaen. Mae Andy yn gyn-Brif Swyddog Technoleg gyda chwmni gweithgynhyrchu amlwladol FTSE 250 gwerth biliynau o ddoleri – ac mae ganddo dros 30 mlynedd o brofiad o sicrhau twf busnes drwy dechnolegau newydd ledled y byd. Am nifer o flynyddoedd roedd Andy (a’i deulu) yn byw yn China, felly nid yw ei fewnwelediad i arloesedd a busnes yn China yn cael ei roi o safbwynt ymwelydd, ond gan rywun a fu’n byw ac yn gweithio yn y wlad am gryn amser.  

Mae’r pynciau i’w trafod gan Andy yn cynnwys; a) Arloesi a Busnes yn China, b) Astudiaethau Achos o flynyddoedd Andy yn byw ac yn gweithio yn China, c) Profiad busnes China i bobl o’r Gorllewin ac yn olaf d) Y Risgiau i gwmnïau’r Gorllewin yn China, gan gynnwys eiddo deallusol.

Os ydych chi’n ymwneud ag arloesi a datblygu cynnyrch beth bynnag – ac yn chwilio am lyfr da iawn i’w ddarllen, yna ystyriwch brynu arlwy diweddaraf Andy ‘Cracking the Innovation Code’. Meddai Alan Mumby, darlithydd Rheoli Arloesedd Rhyngwladol, “Mae hwn yn llyfr ardderchog dwi newydd orffen ei ddarllen…. clawr i glawr – gwych!”.

Mae MADE Cymru yn cynnig cwrs Meistr Arloesedd Rhyngwladol neu gwrs Gwella Busnes byrrach gyda Rheoli Arloesedd. Ardystir y rhain gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac ar hyn o bryd maent yn cael eu hariannu’n llawn ar gyfer busnesau cymwys. Caiff yr holl gyrsiau eu darparu drwy ddysgu ar-lein cyfunol ac fe’u cynlluniwyd i fod yn hyblyg.

Llenwch y ffurflen GYSWLLT isod i gael mwy o wybodaeth.

Cyfres o raglenni yw MADE Cymru sydd wedi’u cynllunio i lywio sefydliadau drwy’r rhaglen Diwydiant 4.0 drwy ymchwil a datblygu cydweithredol ac uwchsgilio. Mae wedi’i hariannu’n rhannol/llawn gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop/Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru