Mae technoleg wedi bod yn symud mor gyflym dros y ddegawd ddiwethaf nes bod gan weithgynhyrchwyr yng Nghymru bellach y cyfle i wneud y gorau o awtomeiddio a systemau clyfar i aros ar flaen y gad.