Safbwynt Seland Newydd ar arloesi

Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

“Gormes Pellter – Safbwynt Seland Newydd ar Arloesi”

Gwlad fechan yw Seland Newydd. Neu beidio? Nid oes ganddi ffiniau tir, mae wedi’i hynysu’n ddaearyddol yn ne-orllewin y Môr Tawel gyda’i chymdogion agosaf yn Fiji, Caledonia Newydd, Tonga, ac Awstralia, ac mae ganddi boblogaeth o lai na 5 miliwn. Beth yw’r heriau allweddol i Seland Newydd a sut mae’r rheini’n effeithio ar raglenni ac arferion arloesi a masnacheiddio mewn cwmnïau a phrifysgolion, a pha rôl y mae’r llywodraeth yn ei chwarae?

Ddydd Gwener yma, bydd Graham Scown yn ymuno â myfyrwyr rheoli arloesedd MADE Cymru gan ddarlledu’n fyw yr holl ffordd o Auckland, Seland Newydd. Graham yw Cyfarwyddwr Scown Strategic, ymgynghoriaeth arloesi arbenigol yn Seland Newydd. Ar hyn o bryd, ef yw Cyfarwyddwr Rhaglen a Masnacheiddio prif raglenni masnacheiddio ymchwil cenedlaethol Seland Newydd. ‘Return On Science’, a ‘Momentum’. Mae’r rhaglenni hyn yn dod ag ymchwil newydd i’r farchnad gan brifysgolion, sefydliadau ymchwil a chwmnïau preifat drwy ddarparu cyfres o wasanaethau masnacheiddio proffesiynol sy’n dod ag adnoddau o ansawdd uchel o bob cwr o’r byd at ei gilydd i helpu i fasnacheiddio ymchwil.

Mae Graham wedi bod yn gweithio yn sector arloesi Seland Newydd ers 18 mlynedd. Dechreuodd ei daith drwy ddechrau cwmni technoleg yn syth wedi iddo orffen yn y brifysgol, yn seiliedig ar brosiect damcaniaethol yn ystod ei flwyddyn olaf.  Ar ôl dechrau’r cwmni, ei sefydlu, ac yna’i werthu, roedd yn gallu mynd yn ôl at ddarlithydd ei gwrs a chywiro un o sylwadau ei ddarlithydd ar asesiad, sef “syniad braf ond ni fydd byth yn gweithio’n fasnachol”.

Mae galw mawr ar Graham fel siaradwr mewn digwyddiadau a chynadleddau cenedlaethol a rhyngwladol, ac mae’n gweithio gyda llywodraethau a chorfforaethau i helpu i ddatblygu strategaethau masnacheiddio ac entrepreneuraidd.

Mae MADE Cymru yn cynnig cwrs Meistr Arloesedd Rhyngwladol neu gwrs Gwella Busnes byrrach gyda Rheoli Arloesedd (Tystysgrif 40 credyd Lefel 7). Ardystir y rhain gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac ar hyn o bryd maent yn cael eu hariannu’n llawn ar gyfer busnesau cymwys. Caiff yr holl gyrsiau eu darparu drwy ddysgu ar-lein cyfunol ac fe’u cynlluniwyd i fod yn hyblyg.

Llenwch y ffurflen GYSWLLT isod i gael mwy o wybodaeth.

Cyfres o raglenni yw MADE Cymru sydd wedi’u cynllunio i lywio sefydliadau drwy’r rhaglen Diwydiant 4.0 drwy ymchwil a datblygu cydweithredol ac uwchsgilio. Mae wedi’i hariannu’n rhannol/llawn gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop/Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.