Mae MADE yn gyfres o dri phrosiect wedi eu hariannu gan Ewrop sy'n cael eu darparu gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCDDS) drwy ei Chanolfan Gweithgynhyrchu Arloesol ac Arbrofol (CBM), wedi ei theilwra i gefnogi cwmnïau gweithgynhyrchu i ddefnyddio pŵer technolegau tarfol, er mwyn cryfhau cynyrchiant.

Prosiectau

Mae MADE yn gyfres o dri phrosiect wedi eu hariannu gan Ewrop sy'n cael eu darparu gan Brifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant (PCDDS) drwy ei Chanolfan Gweithgynhyrchu Arloesol ac Arbrofol (CBM), wedi ei theilwra i gefnogi cwmnïau gweithgynhyrchu i ddefnyddio pŵer technolegau tarfol, er mwyn cryfhau cynyrchiant.

Diwydiant 4.0

Mae gweithgynyrchwyr yng Nghymru yn wynebu heriau sy’n newid yn gyflym wrth i’r pedwerydd chwyldro diwydiannol – Diwydiant 4.0 – gynnig datblygiadau technolegol cyffrous. Fu hi erioed mor bwysig i weithgynhyrchwyr arfarnu eu gweithrediadau a gwneud yr hyn sy’n angenrheidiol i hybu eu cystadleurwydd ac i ddiogelu eu busnes at y dyfodol.

Dysgu mwy

Tri phrosiect
wedi eu hariannu
gan Ewrop
sy’n cael eu
darparu rhwng
2019 a 2024.

MADE Advanced Design Engineering