MADE Cymru

Menter gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yw MADE Cymru a’i nod yw rhoi cymorth a chyfoethogi’r sector gweithgynhyrchu yng Nghymru trwy brosiectau ymchwil a datblygu a chyrsiau achrededig. Mae effaith y prosiect hwn wedi mynd ymhell y tu hwnt i’n disgwyliadau ni ac wedi creu rhwydwaith cymorth cydweithredol ledled Cymru.

Ers y dechrau, rydym wedi partneru â thros 140 o fusnesau ac wedi cofrestru dros 400 o fyfyrwyr ar ein cyrsiau. Mae ein hymdrechion wedi rhoi’r sgiliau a’r wybodaeth angenrheidiol i unigolion ysgogi newidiadau yn eu sefydliadau eu hunain, ac mae’r mentrau ymchwil a datblygu wedi cael effaith drawsnewidiol ar gynnyrch, prosesau a chynhyrchiant busnesau Cymru.

Gyda chyfnod presennol cyllid yr UE (drwy Lywodraeth Cymru) yn dod i ben, rydym mewn cyfnod trosiannol ac yn archwilio ein camau nesaf. Arhoswch mewn cysylltiad trwy gofrestru i dderbyn ein cylchlythyr, a byddwn yn rhoi gwybod i chi am ein datblygiadau.

Diolch am eich cefnogaeth, rydym yn gwerthfawrogi’n fawr iawn.

Cofrestru i dderbyn cylchlythyr