Beth yw MADE Cymru?

Menter Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yw MADE Cymru sydd wedi'i chynllunio i gefnogi ac uwchsgilio'r sector gweithgynhyrchu yng Nghymru.

Gwyddwn pa mor anodd yw hi i jyglo gwaith, astudio, ac ymrwymiadau teuluol, felly rydym yn cynnig cyrsiau byr ar-lein sydd wedi'u cynllunio i fod mor gyfleus â phosibl. Mae gennym eisoes cannoedd o fyfyrwyr hapus ledled Cymru yn astudio gyda ni. Daw pob un o amrywiaeth o wahanol sectorau, swyddi a chwmnïau o bob maint. Dewiswch o gyrsiau byr mewn Uwchsgilio ar gyfer Diwydiant 4.0 neu Rheoli Arloesedd.

Mae'r cyrsiau'n cael eu hariannu'n llawn (Cronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru) felly does dim cost ariannol i'r myfyriwr na'r busnes. Gallwch gofrestru cymaint o weithwyr ag y dymunwch.

Mae'r arian yn dod i ben yn 2023, felly manteisiwch ar y cyfle anhygoel hwn cyn iddo ddod i ben.

Ein tair rhaglen:

Cofrestru i dderbyn cylchlythyr

Cliciwch yma i lawrlwytho ein taflen wybodaeth

’10 rheswm da dros astudio gyda ni’

Byddwch yn rhan o ddyfodol Cymru

Er mwyn i economi Cymru ffynnu, mae’n hanfodol bod ein gweithgynhyrchwyr yn gyfarwydd iawn â sut i ddefnyddio’r technolegau aflonyddgar diweddaraf. Cysylltwch heddiw i gael gwybod sut y gall MADE Cymru eich helpu chi a’ch gweithlu i lywio heriau a chyfleoedd Diwydiant 4.0.